Dokumenty

Zákony, Vyhlášky, VZN:

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. r. 2019/2020

VZN č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta SLIAČ

Školské dokumenty:

Organizačný poriadok ZUŠ Sliač

Organizačná štruktúra ZUŠ Sliač 2019/2020

Organizácia šk. r. 2019/2020

Správa o vých.-vzdel. činnosti za šk. r. 2017/18

Školský poriadok ZUŠ Sliač

Prihláška do ZUŠ – HO, VO, TO

Informácie o voľných pracovných miestach podľa zákona č. 390/2011 :

Momentálne ZUŠ Sliač neponúka žiadne voľné pracovné miesta.

Plnenie zákona č. 546/2010 a č. 382/2011 :

Zmluvy

od 1. 1. 2011

Poistka – Úrazové poistenie žiakov

Poistka – Poistenie majetku

od 1. 1. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

Poistka – Poistenie techniky , Poistka – Poistenie techniky (podmienky)

Poistka – Úrazové poistenie žiakov , Poistka – Úrazové poistenie žiakov (podmienky) , Všeobecné obchodné podmienky

Poistka – Poistenie majetkuPoistka – Poistenie majetku (podmienky)

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu

od 1. 1. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb – Slovak Telecom, a. s. (zv. 24.1.2013)

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Školské partnerstvá – Comenius: Strany 1-7 , Strana 8

Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu (zv. 25.11.2013)

Dodatok k zmluve o BOZP (zv. 27.11.2013)

Zmluva o poskytnutí grantu – Erazmus+ (zv. 22.8.2014)

Poistka – interaktívna tabuľa (projekt) (zv 23.10.2014)

Zmluva o pracovnej zdravotnej službe (zv 19.11.2014)

Licenčná zmluva DATALAN (zv. 9.3.2015) + Dodatok č. 1 – Datalan (zv. 8.4.2015)

Zmluva o dielo – Ing. arch. Troppová 04/2015 (zv. 10.11.2015)

Zmluva o dielo – Ing. arch. Troppová 05/2015 (zv. 10.11.2015)

Zmluva o výkone správy – Mesto Sliač str. 1 , str. 2 , str. 3 , str. 4 (zv. 21.12.2015)

Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu – SPP str. 1 , str. 2 , str. 3 (zv. 22.12.2015)

Zmluva o dielo 01/2016 (zv. 3.2.2016)

Zmluva o dielo 02/2016 (zv. 11.4.2016)

Poistka – cestovné poistenie – Erasmus+mobilita (zv. 28.4.2016)

Zmluva o dielo 03/2016 (zv. 7.6.2016)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telecom a. s. (zv. 20.1.2017)

Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu – SPP  str. 1  , str. 2  (zv. 15.3.2017)

Zmluva o dodávke plynu SPP nová (zv. 28.9.2017)

Dodatok 01 k Zmluve o dodávke plynu SPP nový (zv. 28.9.2017)

Dodatok 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP nový (zv. 28.9.2017)

Zmluva o dielo – obsluha plynového kotla (zv. 2.10.2017)

Zmluva úrazové poistenie žiakov (zv. 7.11.2017)

Zmluva prenájom tlačiarne (zv. 15.12.2017)

Zmluva mobilný internet (zv. 24.8.2018)

Zmluva mobilný internet (zv. 24.8.2018)

Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov (21.5.2018)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (2018)

Zmluva o dielo č.1/2018

Dodatok č. 1 k Zmluve 1_2018 (25.2.2019)

Faktúry

Zverejňovanie – faktúry od 1. 1. 2011

Zverejňovanie – faktúry od 1. 1. 2012

Zverejňovanie – faktúry od 1. 1. 2013: JANUÁR´13 , FEBRUÁR´13MAREC´13 , APRÍL´13 , MÁJ´13 , JÚN´13 , JÚL´13 , AUGUST´13 , SEPTEMBER´13 , OKTÓBER´13 , NOVEMBER´13DECEMBER´13 , JANUÁR´14 , FEBRUÁR´14 , MAREC´14 , APRÍL´14 , MÁJ´14 , JÚN´14 , JÚL´14 , AUGUST´14 , SEPTEMBER´14 , OKTÓBER´14 , DECEMBER´14 , JANUÁR´15 , FEBRUÁR´15 , MAREC´15 , APRÍL´15 , MÁJ´15 , JÚN´15 , JÚL´15 , AUGUST´15 , SEPTEMBER´15 , OKTÓBER´15 , NOVEMBER´15 , DECEMBER´15 , JANUÁR´16 , FEBRUÁR´16 , MAREC´16 , APRÍL´16 , MÁJ´16 , JÚN´16 , JÚL´16 , AUGUST´16 , SEPTEMBER´16 , OKTÓBER´16 , NOVEMBER´16 , DECEMBER´16 , JANUÁR´17 , FEBRUÁR´17 , MAREC´17 , APRÍL´17 , MÁJ´17 , JÚN´17 , JÚL´17 , AUGUST´17 , SEPTEMBER´17 , OKTÓBER´17 , NOVEMBER´17 , DECEMBER´17

Faktúry 2018

Faktúry 2019

Objednávky

Zverejňovanie – objednávky od 1. 1. 2011

Zverejňovanie – objednávky od 1. 1. 2012

Zverejňovanie – objednávky od 1. 1. 2013: JANUÁR´13 , FEBRUÁR´13MAREC´13 , APRÍL´13 , MÁJ´13 , JÚN´13_I , JÚN´13_II , SEPTEMBER´13 , SEPTEMBER_2´13 , NOVEMBER´13 , DECEMBER´13DECEMBER_2´13 , DECEMBER_3´13 , JANUÁR ´14 , FEBRUÁR´14 , MAREC´14 , APRÍL´14 , SEPTEMBER´14NOVEMBER´14 , DECEMBER´14 , JANUÁR´15 , FEBRUÁR´15 , MAREC´15 , APRÍL´15 , MÁJ´15 , JÚN´15 , JÚL´15 , AUGUST´15 , SEPTEMBER´15 , JANUÁR´16 , FEBRUÁR´16, MAREC´16 , APRÍL´16 , MÁJ´16 , MÁJ´16_II , JÚN´16_I , JÚN´16_II , SEPTEMBER´16 , OKTÓBER´16 , NOVEMBER´16 , DECEMBER´16 , JANUÁR´17 , FEBRUÁR´17 , MAREC´17 , APRÍL´17 , MÁJ´17 , JÚN´17 , JÚL´17 , AUGUST´17 , SEPTEMBER´17 , OKTÓBER´17 , NOVEMBER´17 , NOVEMBER2´17 , NOVEMBER3´17 , DECEMBER´17 , DECEMBER2´17

Objednávky 2018

Objednávky 2019

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Sliači.
Dátum: 11.10.2016
Čas: 17.00 hod.
Miesto: Koncertná sála školy

Program:  Informácia RŠ o ped. a organ. a materiál.-tech. Zabezpečenie vých.vzdel. procesu

Plán práce na šk.rok 2016/2017

Informácia tajomníčky RZ (čl. poplatky, využitie)

Voľba členov Rady školy zo strany rodičov a iné.