Napísali o nás

Vážené vedenie mesta Sliač,

Vážená p.riaditeľka ZUŠ Sliač,

po piatkovom koncerte vašej Základnej umeleckej školy v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku, v rámci Zámockej hudobnej jari 2014, som sa rozhodla, okrem ústneho poďakovonia priamo na mieste, napisať Vám pár riadkov, nakoľko som presvedčená, že my, divaci a poslucháči tohto koncertu, sme boli svedkami skutočne výnimočnej udalosti, kedy žiaci pomerne malej ZUŠ, nie veľkého slovenského mestečka Sliač, svojim kompaktným, umeleckým výkonom na špičkovej kvalitatívnej úrovni nám dali na vedomie, že keď sa umenie, hudba, no a samozrejme, aj celá produkcia okolo tohto umenia, robi s nasadením, láskou a víziou maximálnej kvality, aj v malom slovenskom meste Sliač, sa môžu udiať zázraky.Som presvedčená, že v piatok 4. 4. 2014 po17:00 hod. sme my vsetci boli svedkami skutočného, umeleckého zázraku.

Nie, nie je to bežné, že na Slovensku robia ľudia svoju prácu s láskou a nasadením, nie, nie je to bežné, že dokážu namotivovať a strhnúť svojich kolegov a tí všetci namotivovať a strhnúť svojich žiakov, aby všetci spolu odovzdali nám ostatným radosť, krásu, lásku a pocit spolupatričnosti v zdielaní krásy hudby. Nie, nie je to bežné, že pomerne malá ZUŠ Sliač si udržiava a stále zvyšuje kredit a že úspešne boduje, a svojou kvalitou šokuje, aj za hranicami našej malej krajiny.

Píšem Vám z trošku väčšieho slovenského mesta, ktoré Vám môže len závidieť, ale ja Vám tú slávu a tú radosť z tej slávy zo srdca želám. Prosím, nezabúdajte na to, že takéto poklady si treba naozaj chrániť ako v hlave a vytvárať im podmienky, ktoré si kvalita nie len zaslúži, ale ich aj samozrejme vyžaduje.

Moje velikánske poďakovanie patrí pani riaditeľke školy, PaedDr. Alicke Hanckovej, PhD., s ktorou sme už pri pár akciách spolupracovali, čaká nás ďalšia spolupráca na Lesníckych dňoch 2014, dňa 24. 4. 2014, no a som presvedčená, že to bude ďalšie kvalitné ohnivko v rade našich nasledujúcich, príjemnych spoluprác, lebo s profesionálmi, ktorí držia svoje slovo a vysokú kvalitatívnu úroveň produkcie, sa spolupracuje naozaj krásne.

Želám vám všetkým, nech sa vám darí s gráciou kráčať k výškam :)

S úctou

Mgr. Ivana Janáková,

konateľ OF COURSE s.r.o.


ZUŠ Sliač dostala všetkých na zámku do vytrženia

Prvý aprílový piatok 4.4.2014 sa nedá označiť ako obyčajný piatok. Svojim spôsobom bol viac než výnimočný a okrem toho, že bol príjemne teplý, tak ešte dlho bude hriať nejedného človeka, ktorý sa zúčastnil výnimočného zámockého koncertu.

Pôvodne sa mal konať v rámci štyroch koncertov prehliadky 11. ročníka Zámockej hudobnej jari už tretí koncert a to konkrétne Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Sliač a ich hosťa Brillant orchester Milana Olšiaka.

Nakoľko sa však minulotýždňový koncert Martina Babjaka kvôli chorobe nekonal (bude sa konať 12.4.2014), tak toto bol vlastne koncert s poradovým číslom dva.

K samotnému koncertu sa dá len ťažko vyjadriť pár vetami, nakoľko každý, kto sa čo i len raz zúčastnil na  ich vystúpení vie, že vždy prinesú niečo nové a impozantnejšie.

Sláčikový orchester pod vedením Radka Ďurčíka dokáže skĺbiť klasickú hudbu s modernou a toto všetko ešte obliecť do trblietavého obalu. Potom však príde na scénu Terézia Králiková a s fantastickým hlasom ešte viac umocní radosť z koncertu a zaraz k nej prifrčí a dá neskutočné sólo pán na saxofón a to je už doslova sála vo vytržení.

V rámci ich časti koncertu sa predstavili aj ďalší študenti ZUŠ Sliač, ktorí zahrali na rôznych hudobných nástrojoch a veru aj tu bolo značne cítiť veľké hudobné nadanie všetkých účinkujúcich.

Samostatným koncertom bolo vystúpenie špeciálneho hosťa a to Briliant orchestra Milana Olšiaka. Nuž, musí sa uznať, ľudová hudba je ich srdcovou záležitosťou. Husle, cimbal a akordeón jednoducho k sebe patria a pokiaľ ich držia v rukách takí páni muzikanti ako títo, tak si človek príde na svoje aj napriek tomu, že tomuto druhu hudby neholduje.

Ako súčasť koncertu  bola nainštalovaná vo foyeri Kráľovskej siene Zvolenského zámku výstava prác žiakov výtvarného odboru na tému HeldenunHelige – ImpulsefűrEuropa, pod vedením PaedDr. Štefana Pondelíka.

Článok: Ján Števonka.

Ďakovný list hlavnej koordinátorky projektu Comenius


Sladké plody práce a spolupráce

http://www.inprost.sk/sladke-plody-prace-spoluprace

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Sliači čoskoro zavŕši 47. rok svojej existencie. Je to inštitúcia, ktorá požíva v meste, ale aj v jeho okolí mimoriadnu priazeň. Nielen pre jej „pracovnú“ náplň, teda učenie umeleckých fortieľov detí, ale aj pre jej už sladké plody takmer „hotových“ umelcov, ktoré rozdávajú vystúpeniami svojho Komorného sláčikového orchestra, Ľudovej muziky, Hip – hop skupiny i sólistov v speve alebo v hre na hudobné nástroje.

Mesiace máj a jún sú obdobie, keď sú títo umelci priam na roztrhanie. Pokúsme sa poodhaliť tajomstvo popularity sliačškej ZUŠ-ky. Tá tkvie v intenzívnej cieľavedomej práci. Nebudeme sa však veľmi mýliť, ak určitý podiel prisúdime aj prostrediu – kúpeľnému mestu, jeho osobitnému fluidu, géniu loci, v ktorom sa umelecká škola tvorila. Už od Hypokrata platilo, ak nie od neho, určite od Priessnitza (liečiteľ – zakladateľ kúpeľov Jeseníky na Morave), alebo prof. MUDr. Hensela (hlavný lekár kúpeľov Sliač, teoretik slovenskej balneológie), že okrem klasických procedúr treba poskytnúť pacientovi aj niečo na osvieženie ducha. Preto počas sliačskej letnej sezóny v rokoch štyridsiatych uskutočňovali sa tu výstavy umeleckých diel, konali divadelné predstavenia, plesy, varietné vystúpenia eskamotérov. Korunou tejto zábavnej terapie bolo účinkovanie kúpeľného orchestra, zloženého z hudobníkov prázdninujúcich slovenských divadiel, a to dvakrát denne. Niektorí muzikanti orchestra sa vo voľnom čase venovali aj výučbe hry tunajších detí na hudobné nástroje (klavír, husle, akordeón). Žiaci sa učili s chuťou, avšak dlho to nevydržalo. Koncertní umelci po dvoch-troch mesiacoch odchádzali, a tak úsilie žiakov vychádzalo navnivoč. Niektorí predsa len pokračovali v blízkych okresných sídlach. (Málo sa vie o tom, že na hodiny klavíra chodili do Banskej Bystrice k pani učiteľke Cikkerovej, matke neskoršie významného slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera.

Posuňme sa o štvrťstoročie v čase: Ambície sliačskych rodičov umožniť deťom hudobné vzdelanie boli také silné, že v roku 1965 na Sliač pritiahli pobočku Ľudovej školy umenia zo Zvolena. V školskom roku 1979/1980 sa škola osamostatnila a o desať rokov neskoršie sa pretransformovala a prijala nový názov Základná umelecká škola. Vtedy mala 130 žiakov. Organizačné vyzrievanie školy sa ustálilo v roku 2002, keď získala právnu subjektivitu. Zriaďovateľom sa stalo mesto Sliač Dnes škola obstaráva výučbu v štrnástich učebných odboroch, okrem hudobných vznikli aj tanečný a výtvarný. Vyučujúcimi na škole sú odborníci – mnohí aj aktívni muzikanti v profesionálnych umeleckých telesách. V súčasnosti má škola 240 žiakov. Učitelia pristupujú ku každému žiakovi špecificky, rešpektujúc jeho individualitu. To spoločné v prístupe k žiakovi je hravosť, trpezlivosť, vľúdnosť, srdečnosť, ktorých majú učitelia na rozdávanie. Žiaci sa im za to odmenia badateľnými pokrokmi, aj na radosť rodičov, ktorí so zvedavosťou chodia na pravidelné prehrávky i komplexné koncerty. Na koncerty je najlepšia klíma práve v divadelnej dvorane kúpeľov, kde majú rovnako vďačných divákov v pacientoch, ktorí sa tu liečia.

Aby sme bližšie poodhalili tajomstvo úspechov školy navštívili sme riaditeľku PaedDr. Alicu Hanckovú PhD. „Práca školy sleduje zachovávanie dlhodobej stratégie stáleho kvalitatívneho rastu všetkých zainteresovaných – teda učiteľov a pod ich vedením žiakov. Nedeje sa tu nič len tak. Polročné, týždenné i denné plány tu boli vždy samozrejmosťou. Metódy však nekopírujú nejakú zabehanú šablónu, ale sa prispôsobujú novým trendom. Snaha o sústavný kvalitatívny rast má prísne celoštátne regule. Netreba ho však chápať ako nejaký diktát zhora. My sme „naskočili“ na túto novú vlnu a vypláca sa: v zmysle jednotnej metodiky, vypracovali sme pre našu školu stratégiu podľa zásad Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania v skratke „ISCED“. Je to pre nás závažný dokument., Obsahuje všetko, čím má žiť škola ako dokonalý organizmus, a to až do najpodrobnejších dôsledkov“, povedala nám pani riaditeľka .

Spomeňme námatkovo náplň niektorých okruhov spomenutej štandardnej klasifikácie „ušitej“ na podmienky našej školy:
Na ZUŠ v Sliači študujú najmä žiaci s trvalým pobytom v meste Sliač. Časť ich dochádza aj zo Zvolena, Kováčovej, Sielnice, Badína Veľkej Lúky a pod. ZUŠ vychováva žiakov rôznych vekových kategórií. Osobitná pozornosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovnými potrebami, ako aj žiakom mimoriadne nadaným.

Pedagógovia majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť, výborné schopnosti a mnohé skúsenosti podporené vynikajúcimi výsledkami na celoslovenských súťažiach. Napríklad titul absolútny víťaz v štvorručnej hre na klavíri získali reprezentanti školy v súťaži „Schneiderova Trnava“ v roku 2002, ocenenie v zlatom pásme sa dostalo zasa na Detskej súťaži Jána Cikkera v Banskej Bystrici v roku 2003. Komorný sláčikový orchester ZUŠ Sliač si odniesol ocenenie „Strieborné pásmo“ zo súťaže Musica Camerata – v Bratislave. Veľmi pekné výsledky dosahujú absolventi ZUŠ-ky na talentových skúškach pre štúdium na vyšších stupňoch umeleckých škôl.

Prioritnou úlohou školy je motivácia pedagogických zamestnancov neustále sa vzdelávať. V ďalšom vzdelávaní bude sa klásť dôraz na zdokonalenie ovládania informačno-komunikačných technológií (IKT).
V roku 2011, keď škola usporiadala 32 koncertov, išlo napríklad o akcie Mesiac úcty k starším, Cikkerove dni, Pamiatka zosnulých, imatrikulácia prvákov ZŠ, Mikulášske vystúpenie,Vianočný koncert v divadelnej dvorane kúpeľov Sliač, Zámocká hudobná jar vo Zvolene, Deň učiteľov, Celoštátny koncert komornej hudby, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a MŠ /pozri na fotografiách/, Absolventský koncert žiakov ZUŠ, sobášne obrady, pohreby, slávnosti jubilantov, Dni mesta Sliač atď.

Pri hľadaní príkladov umeleckej spolupráce by ste narátali do štyridsať subjektov (napríklad – Mestský úrad Sliač, VÚC Banská Bystrica, Konzervatóriu J. L. Bella Banská Bystrica, Akadémia umení Banská Bystrica – sedem slovenských ZUŠ, vedenie Kúpeľov Sliač, Rada školy pri ZUŠ Sliač a ďalšie.
Škola sa v roku 2011 zúčastnila na dvanástich súťažných akciách, ako: Hnúšťanský akord – regionálna hudobno-vedomostná teoretická súťaž; Zlatá struna – regionálna súťaž, Slávik Slovenska – súťaž v speve ľudových piesní na Zvolenskom zámku, Rock-pop -star – súťaž v speve populárnych piesní Klavírne talentárium –, školská prehliadka mladých klaviristov atď. Škola pestuje priateľské vzťahy so siedmimi ZUŠ, medzi nimi aj so sesterskou ZUŠ Přibyslav z ČR.

Spolupráca s radou rodičov (bývalým ZRPŠ) bola vždy veľmi aktívna. Tá sa traduje ako veľmi frekventovaná ešte z čias prestavby bývalej ľudovej školy na objekt v dnešnej podobe, o. i. konkrétnou prácou remeselníckych odborníkov, akými boli priamo aj niektorí rodičia žiakov ZUŠ-ky. Dnes sa rodičia zapájajú do rôznych služieb pri organizovaní koncertov doma i na zájazdoch.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy popri nesporných výhodách, ktoré spočívajú v tom, že škola sa nachádza v blízkosti miestnej plnoorganizovanej základnej školy, ako aj priestoru v 11 učebniach, koncertnej sály s 50 miestami a „Umeleckej záhrady“ (súčasť areálu školy – na fotografii autora). V dnešnom štádiu rozvoja má nedostatok priestorov, čo by mohla eliminovať nadstavba budovy, čím by sa riešili priestory pre tanečný a výtvarný odbor. Zároveň by sa mali uskutočniť aj zlepšenia technického vybavenia (energetické rozvody, digitalizácia učebných pomôcok atď.)

Veríme, že pri doterajšej pružnosti vedenia školy a spolupráce so zriaďovateľom sa aj tieto plány na ďalší rozvoj sliačskej ZUŠ-ky zvládnu.

Ing. Ivan PLACHÝ
Snímky: autor

Typ článku:
Vydanie číslo:
Rok vydania:

Ocenenie našej pedagogičky za prípravu žiaka na súťaž

26. marca 2012 (e-mail)

Vážená pani riaditeľka,
dovoľte mi, aby som sa Vám ešte raz poďakovala v mene svojom, ale
aj za všetkých prítomných na Dni knihovníkov Banskobystrického kraja,
za úžasný program, ktorý nielenže nesmierne obohatil náš program, ale
rezonoval v každom z účastníkov po celý zvyšok dňa.
Ďakujem a prajem Vám a celému kolektívu pedagógov a samozrejme Vašim
študentom veľa úspechov a radosti z toho, že môžu rozdávať krásu
a umenie.

Eva Kochanová

24. november  2010 10:59 (e-mail)

Vážená pani riaditeľka,

chcem touto cestou poďakovať za ochotu a najmä za skvelé umelecké vystúpenie Vašich žiakov pod vedením pána učiteľa Ďurčíka na vernisáži Výstavy “Dotyky s realitou a fantáziou”, ktorú sme mali včera o 10. 30 hod. na Zvolenskom zámku.

Nebolo to prvýkrát, čo žiaci ZUŠ prijali naše pozvanie a najmä, skutočným majstrovstvom potešili nielen naše uši, ale pohladili aj naše srdcia a duše – neviem to inak napísať, pretože pri ich vystúpení cítiť, že ich to baví, vkladajú do neho svoje srdce a nerobia to z povinnosti.

Prosím, tlmočne moje poďakovanie aj im a pánovi učiteľovi Ďurčíkovi.

S vďakou

PaedDr. Jana Izraelová,
riaditeľka DSS Symbia Zvolen

045 5401105, 0903 811953
symbia@stonline.sk, www.symbia.sk

Článok – MY Nový Vpred Žurnál, október 2009, č. 41:

23. 6. 2008 článok na internete

Hudebníci ze Sliače oslnili publikum

V sobotní podvečer zazněl koncert ve špičkovém provedení Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Sliač a jeho hostů. Koncertní zájezd skvělého hudebního tělesa ze Sliače nabídl přibyslavskému publiku celkem 3 koncerty.

V pátek 20.6. dopoledne proběhly 2 koncerty pro žáky Základní školy Přibyslav a 3. koncert s jiným programem v sobotu 21.6. v podvečer v rámci tradičního pouťovém koncertu v kostele Narození sv. Jana Křtitele. V bohatém a excelentně nastudovaném programu zazněly klasické skladby i skladby populárního žánru. Na programu vystoupilo také několik sólistů včetně akordeonového tria a klarinetisty ze ZUŠ Havlíčkův Brod. Koncerty v podání Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Sliač byly mimořádné nejen vysokou profesionalitou, ale také tím, že to bylo první vystoupení hudebního tělesa z partnerského města Sliač v Přibyslavi. Koncert v kostele navštívilo asi 200 posluchačů, mezi nimi také vzácní hosté pan Jan Kasal – 1.místopředseda PS Parlamentu ČR, Jiří Vondráček – krajský radní, Jan Štefáček – starosta města Přibyslav, pan Emil Šimončik – zástupce primátora města Sliač a pan Jaroslav Bernát – ředitel Bytového podniku města Sliač.

Poděkování patří všem zúčastněným, zejména paní Alici Hanckové – ředitelce ZUŠ Sliač, panu Radku Ďurčíkovi – uměleckému vedoucímu Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Sliač, všem účinkujícím i dalším účastníkům ze Sliače, panu Jidřichu Mackovi – řediteli ZUŠ Havlíčkův Brod, vystupujícím žákům a jejich učitelům, Kulturním zařízením města Přibyslav, Římskokatolické farnosti Přibyslav a panu Janu Kasalovi za záštitu nad pouťovým koncertem. Milovníci krásné hudby se mohou těšit, že spolupráce v oblasti kultury a hudby má před sebou nadějnou budoucnost. Na další vystoupení skvělých muzikantů ze Sliače se těšíme již nyní.

Celý článok: http://www.pribyslav.cz/hudebnici-ze-sliace-oslnili-publikum/d-58722/p1=6551