Naše podujatia

__________________________________________________________________

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/?fbclid=IwAR1Yi21WnxOLrOjpCAybI6jwrrc71DKZZA7FDi0vzWEOYA26o8s0Rhiz7Wc


❗️POZOR ZMENA! Hudobné slávnosti sa z dôvodu nepriaznivého počasia uskutočnia v kinosále PALACE – KÚPELE SLIAČ. Tešíme sa na Vás!

Podporte našu činnosť – venujte nám 2%

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Naše podujatia

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov

pri Základnej umeleckej škole v Sliači.

Dátum: 26. 10. 2018

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Koncertná sála školy

OSOBNOSŤ ZUŠ Sliač

Dňa 20.12. 2017 sa naše dve žiačky zúčastnili oceňovania OSOBNOSŤ ŠKOLY.  Ocenenie z rúk pani primátorky Mesta Zvolen a vedúceho odboru školstva MsÚ vo Zvolene si prevzali žiačky ZUŠ:

Dorotka Králiková za tanečný odbor a

Milena Mázorová za výtvarný odbor.

Sme na naše žiačky veľmi hrdí! Držíme palce do ďalších umeleckých výkonov :-)


P O Z V Á N K A
Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov
pri Základnej umeleckej škole v Sliači.
Dátum: 29.09.2017
Čas: 17.30 hod.
Miesto: Koncertná sála školy

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy

Výchovný koncert pre našich žiakov na tému „Slovenská rozprávka a ľudová tradícia v klavírnych dielach slovenských skladateľov“ sa niesol v znamení originálneho, objavného a vtipného premostenia hudby a slova. Spoznávanie ľudových hudobných motívov v cielene vybraných skladbách umocnené skvelými interpretačnými výkonmi, zanechali silné hudobné zážitky u všetkých prítomných detských poslucháčov.

To všetko vďaka úžasným aktérom – interpretkam: doc. Mgr.art. Eve Cáhovej, ArtD. prodekanke FMU AU v B.Bystrici, Mgr.art. Marte Nemcovej, ArtD. pedagogičke FMU AUBB a Mgr.art. Alici Hanckovej, doktorandke FMU AUBB.
Svet slovenskej rozprávky a ľudových tradícii nám slovom priblížil hudobný redaktor Slovenského rozhlasu v B.Bystrici PaedDr. Ľuboš Kovačech.

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Riaditeľka ZUŠ Sliač PaedDr. Alica Hancková, PhD.

v mene kolektívu učiteľov a žiakov

vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým nad stratou vzácneho človeka – hudobníka s veľkým srdcom, dlhoročného skvelého pedagóga a platného člena našej veľkej umeleckej rodiny v ZUŠ Sliač. Nech odpočíva v pokoji.

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Sliači.

Dátum: 11.10.2016

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Koncertná sála školy

Program:  Informácia RŠ o ped. a organ. a materiál.-tech. zabezpečenívých.vzdel.procesu

Plán práce na šk.rok 2016/2017

Informácia tajomníčky RZ (čl. poplatky, využitie)

Voľba členov Rady školy zo strany rodičov a iné.

Viac informácií v časti Dokumenty.


Oslavujeme 50. výročie školy !!!

POZVÁNKYZUŠ Sliač opäť na Zvolenskom zámku


Venujte 2% z Vašej zaplatenej dane našej ZUŠ

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť v časti “Darujte nám 2%”.

Vystúpenie Komorného sláčikového orchestra so sólistami

ĎAKUJEME.

Prijímačky do ZUŠ Sliač


Lesnícke dni: Koncert ZUŠ Sliač so sólistkou T. Králikovou


Vystúpenie našej ZUŠ na Zámockej hudobnej jari

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

ĎAKUJEME.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť tu:

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za r. 2013

- Vyhlásenie o poukázaní 2 %, resp. 3 %

NAŠE SPEVÁČKY – Laura Bakšová, Joanna Baranová, Viktória Ambrózyová a Terezka Králiková

OČARILI SVOJÍM SPEVOM NA PODUJATÍ “CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM”.

Viac na:

III. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE, PROJEKT COMENIUS – ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

Göteborg, Švédsko – október 2013

Stretnutie partnerov: Nemecko, Írsko, Švédsko, Holandsko, Bulharsko, Slovensko

Viac vo fotogalérii: http://www.zussliac.sk/fotogaleria/

Leto plné zážitkov a oddychu praje

kolektív ZUŠ Sliač :-)

Hudobné slávnosti 2013, Záhrada umenia pri ZUŠ Sliač

STANDING OVATION pre hudobníkov ZUŠ Sliač v nemeckom Paderborne

Viac na: http://www.zussliac.sk/fotogaleria/

Program koncertu TU.