Naše podujatia

Milí žiaci, vážení rodičia,
od 1. júna 2020 obnovujeme vyučovanie v našej ZUŠ v individuálnej forme. V praxi to bude znamenať vyučovanie jedného žiaka jedným učiteľom podľa dohodnutého rozvrhu hodín. Vaši triedni učitelia Vás budú v dohľadnej dobe kontaktovať.
Skupinové vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.
Už sa na Vás veľmi tešíme!!

Vyučovanie sa obnoví na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Sliač, ktorým je Mesto Sliač.

PaedDr. Alica Hancková, PhD.
Riaditeľka ZUŠ Sliač

Milí uchádzači o štúdium,

na štúdium v šk. r. 2020/2021 je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky od 4. mája do 23. augusta 2020.

!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

Po prihlásení na štúdium formou elektronickej prihlášky sa tešíme na osobné stretnutie

od 2. do 10. septembra 2020

od 15.00 – 17.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si na toto stretnutie so sebou priniesli vytlačené, vypísané a podpísané 2 dokumenty:

!!! Čestné vyhlásenie !!!

a

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!

__________________________________________________________________

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/?fbclid=IwAR1Yi21WnxOLrOjpCAybI6jwrrc71DKZZA7FDi0vzWEOYA26o8s0Rhiz7Wc


❗️POZOR ZMENA! Hudobné slávnosti sa z dôvodu nepriaznivého počasia uskutočnia v kinosále PALACE – KÚPELE SLIAČ. Tešíme sa na Vás!

Podporte našu činnosť – venujte nám 2%

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov