Kontakt

Základná umelecká škola Sliač

Riaditeľka školy: PaedDr. Alica Hancková, PhD.

Tel./fax: 045/54 42 171, 0911-621-759

zus.sliac@gmail.com

SNP 308 / 39, 962 31 SLIAČ

Slovenská Republika

Číslo účtu: SK6202000000001651235457 (VÚB banka Zvolen)

Zriaďovateľom ZUŠ Sliač je: Mesto Sliač, ul. Letecká 1, 962 31 Sliač