Dokumenty

Zákony, Vyhlášky, VZN:

Sprievodca školským rokom 2021/2022

VZN č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta SLIAČ

Školské dokumenty:

Organizačná štruktúra ZUŠ Sliač 2021/2022

Organizácia šk. r. 2021/2022

Prevádzkový poriadok a Vnútorný režim školy (Dodatok č. 1)

Školský poriadok ZUŠ

Informácie o voľných pracovných miestach podľa zákona č. 390/2011 :

Momentálne ZUŠ Sliač neponúka žiadne voľné pracovné miesta.

Plnenie zákona č. 546/2010 a č. 382/2011 :

Zmluvy

Archív

od 1. 1. 2011

Poistka – Úrazové poistenie žiakov

Poistka – Poistenie majetku

od 1. 1. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

Poistka – Poistenie techniky , Poistka – Poistenie techniky (podmienky)

Poistka – Úrazové poistenie žiakov , Poistka – Úrazové poistenie žiakov (podmienky) , Všeobecné obchodné podmienky

Poistka – Poistenie majetkuPoistka – Poistenie majetku (podmienky)

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu

od 1. 1. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb – Slovak Telecom, a. s. (zv. 24.1.2013)

Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu (zv. 25.11.2013)

Dodatok k zmluve o BOZP (zv. 27.11.2013)

Poistka – interaktívna tabuľa (projekt) (zv 23.10.2014)

Licenčná zmluva DATALAN (zv. 9.3.2015) + Dodatok č. 1 – Datalan (zv. 8.4.2015)

Zmluva o výkone správy – Mesto Sliač str. 1 , str. 2 , str. 3 , str. 4 (zv. 21.12.2015)

Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu – SPP str. 1 , str. 2 , str. 3 (zv. 22.12.2015)

Zmluva o dielo 01/2016 (zv. 3.2.2016)

Zmluva o dielo 02/2016 (zv. 11.4.2016)

Poistka – cestovné poistenie – Erasmus+mobilita (zv. 28.4.2016)

Zmluva o dielo 03/2016 (zv. 7.6.2016)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telecom a. s. (zv. 20.1.2017)

Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu – SPP  str. 1  , str. 2  (zv. 15.3.2017)

Zmluva o dodávke plynu SPP nová (zv. 28.9.2017)

Dodatok 01 k Zmluve o dodávke plynu SPP nový (zv. 28.9.2017)

Dodatok 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP nový (zv. 28.9.2017)

Zmluva o dielo – obsluha plynového kotla (zv. 2.10.2017)

Zmluva úrazové poistenie žiakov (zv. 7.11.2017)

Zmluva prenájom tlačiarne (zv. 15.12.2017)

Zmluva mobilný internet (zv. 24.8.2018)

Zmluva mobilný internet (zv. 24.8.2018)

Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov (21.5.2018)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (2018)

Zmluva o dielo č.1/2018

Dodatok č. 1 k Zmluve 1_2018 (25.2.2019)

Dodatok k zmluve o dodávke plynu (21.1.2020)

Zmluva o dielo č.1/2020 (11.12.2020)

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202014632 (17.12.2020)

SPP – Dodatok č. 004 (7.9.2021)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (30.9.2021)

Faktúry

Archív

Faktúry 2016

Faktúry 2017

Faktúry 2018

Faktúry 2019

Faktúry 2020

Faktúry 2021

Objednávky

Objednávky 2016

Objednávky 2017

Objednávky 2018

Objednávky 2019

Objednávky 2020

Objednávky 2021

Obstarávanie

Súhrnná správa I. štvrťrok 2019

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2019

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2020

Súhrnná správa II. štvrťrok 2021

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Sliači.
Dátum: 11.10.2016
Čas: 17.00 hod.
Miesto: Koncertná sála školy

Program:  Informácia RŠ o ped. a organ. a materiál.-tech. Zabezpečenie vých.vzdel. procesu

Plán práce na šk.rok 2016/2017

Informácia tajomníčky RZ (čl. poplatky, využitie)

Voľba členov Rady školy zo strany rodičov a iné.