Videoupútavka z činnosti našich žiakov – výtvarníkov

Úspechy našich žiakov a učiteľov

Naši žiaci opäť zvíťazili !!!


NAŠI ŽIACI VYHRALI HUDOBNO-TEORETICKÚ SÚŤAŽ “Hnúšťanský akord 2012″

vo Zvolene

obvodné kolo – kategória B – 1. miesto ZUŠ Sliač

Žiaci hudobnej náuky – TADEÁŠ MADLEN, ZUZANA MADLENOVÁ a LUCIA ONDRIŠÍKOVÁ

pod vedením učiteľa Mgr. Vladimíra Plachého


VÝSLEDKY SÚŤAŽE VÝTVARNEJ TVORBY DETÍ A ŽIAKOV

“Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi” vyhlásenej MESTOM SLIAČ

pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) v kategórii ZUŠ:

1. miesto – MILENA MÁZOROVÁ - ZUŠ Sliač

2. miesto – ALESSANDRA DINOVÁ – ZUŠ Sliač

3. miesto – MIROSLAV FRANKA – ZUŠ Sliač

Uvedení žiaci VO pracovali pod vedením učiteľa PaedDr. Štefana Pondelíka.

 

Pod vedením p.učiteľa IVA NOVÁKA

Pod vedením p.učiteľky DENISKY KABÁČOVEJ, DiS. art.

Úspechy našich žiakov a učiteľov na súťažiach: 

 

Úspešní absolventi našej ZUŠ v talentových skúškach

na umelecké školy:

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Veronika Čépeová, odbor: herectvo, z triedy p.učiteľky Bc. M. Kukurovej

Konzervátorium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Terézia Králiková, hudobno-dramatický odbor, z triedy p.učiteľky Bc. M. Kukurovej

Zuzana Puterová, odbor: hra na husliach, z triedy p.učiteľa R. Ďurčíka

Ivana Škombárová, odbor: hra na husliach, z triedy p.učiteľa R. Ďurčíka

Juraj Janiczek, odbor: hra na husliach, z triedy p.učiteľa I. Nováka

Alexandra Prohásková, odbor: hra na flaute, z triedy p.učiteľky Bc. M. Feketovej

Zuzana Kollerová, odbor: hra na klarinete, z triedy p.učiteľky Bc. V. Fabokovej

z triedy p.uč. Kaščákovej a p.uč. PaedDr. Stančíkovej