Dištančné vzdelávanie a vianočné prázdniny – oznam

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

podľa usmernenia MŠVVaŠ SR, podmienkou pre vstup žiakov do školy je vyplnené a podpísané tlačivo:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Voľby do rady školy

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole Sliač

dňa 9. 9. 2021 o 16.00 hod. v Záhrade umenia ZUŠ Sliač, SNP 308/39, v rámci ktorého

prebehnú voľby zástupcov do Rady školy pri ZUŠ Sliač.


Súhlas s kandidatúrou

Volebný poriadok pre voľby členov do Rady školy

Výzva Mesta Sliač na uskutočnenie Volieb členov do Rady školy pri ZUŠ Sliač