Rada školy pri ZUŠ Sliač

Aktuálne zloženie Rady školy pri ZUŠ Sliač:

- za pedagogických zamestnancov

Ivo Novák, Dis. art.

Dušana Sľúková, Dis. art.

- za nepedagogických zamestnancov

Renáta Benková

- za rodičov žiakov školy

Lenka Kuricová

MUDr. Zuzana Madlenová

Ing. arch. Stanislava Švantner-Troppová

- za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová

Ing. František Lukáč

Marek Moravčík