Rada školy pri ZUŠ Sliač

Aktuálne zloženie Rady školy pri ZUŠ Sliač:

- za pedagogických zamestnancov

Ivo Novák, Dis. art.

Dušana Sľúková, Dis. art.

- za nepedagogických zamestnancov

Renáta Benková

- za rodičov žiakov školy

MUDr. Jaroslav Jakub

Ing. Zuzana Garguláková

Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová

- za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová

Marek Moravčík

Ing. Ján Belička