Kontakt

Základná umelecká škola Sliač

SNP 308/39

962 31  Sliač

Riaditeľka školy: PaedDr. Alica Hancková, PhD.

Tel.:  0911-621-759

zus.sliac@gmail.com

Číslo účtu: SK6202000000001651235457

IČO: 37888889

DIČ: 2021675491