Úspechy našich žiakov a učiteľov

Naši žiaci opäť zvíťazili !!!


NAŠI ŽIACI VYHRALI HUDOBNO-TEORETICKÚ SÚŤAŽ “Hnúšťanský akord 2012″

vo Zvolene

obvodné kolo – kategória B – 1. miesto ZUŠ Sliač

Žiaci hudobnej náuky – TADEÁŠ MADLEN, ZUZANA MADLENOVÁ a LUCIA ONDRIŠÍKOVÁ

pod vedením učiteľa Mgr. Vladimíra Plachého


VÝSLEDKY SÚŤAŽE VÝTVARNEJ TVORBY DETÍ A ŽIAKOV

“Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi” vyhlásenej MESTOM SLIAČ

pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) v kategórii ZUŠ:

1. miesto – MILENA MÁZOROVÁ - ZUŠ Sliač

2. miesto – ALESSANDRA DINOVÁ – ZUŠ Sliač

3. miesto – MIROSLAV FRANKA – ZUŠ Sliač

Uvedení žiaci VO pracovali pod vedením učiteľa PaedDr. Štefana Pondelíka.