Oslavujeme 50. výročie školy !!!

POZVÁNKYZUŠ Sliač opäť na Zvolenskom zámku


Venujte 2% z Vašej zaplatenej dane našej ZUŠ

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť v časti “Darujte nám 2%”.

Vystúpenie Komorného sláčikového orchestra so sólistami

ĎAKUJEME.

Prijímačky do ZUŠ Sliač


Lesnícke dni: Koncert ZUŠ Sliač so sólistkou T. Králikovou


Vystúpenie našej ZUŠ na Zámockej hudobnej jari

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

ĎAKUJEME.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť tu:

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za r. 2013

- Vyhlásenie o poukázaní 2 %, resp. 3 %

NAŠE SPEVÁČKY – Laura Bakšová, Joanna Baranová, Viktória Ambrózyová a Terezka Králiková

OČARILI SVOJÍM SPEVOM NA PODUJATÍ “CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM”.

Viac na:

III. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE, PROJEKT COMENIUS – ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

Göteborg, Švédsko – október 2013

Stretnutie partnerov: Nemecko, Írsko, Švédsko, Holandsko, Bulharsko, Slovensko

Viac vo fotogalérii: http://www.zussliac.sk/fotogaleria/

Leto plné zážitkov a oddychu praje

kolektív ZUŠ Sliač :-)

Hudobné slávnosti 2013, Záhrada umenia pri ZUŠ Sliač

STANDING OVATION pre hudobníkov ZUŠ Sliač v nemeckom Paderborne

Viac na: http://www.zussliac.sk/fotogaleria/

Program koncertu TU.

Naši žiaci opäť zvíťazili !!!


NAŠI ŽIACI VYHRALI HUDOBNO-TEORETICKÚ SÚŤAŽ “Hnúšťanský akord 2012″

vo Zvolene

obvodné kolo – kategória B – 1. miesto ZUŠ Sliač

Žiaci hudobnej náuky – TADEÁŠ MADLEN, ZUZANA MADLENOVÁ a LUCIA ONDRIŠÍKOVÁ

pod vedením učiteľa Mgr. Vladimíra Plachého

VÝSLEDKY SÚŤAŽE VÝTVARNEJ TVORBY DETÍ A ŽIAKOV

“Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi” vyhlásenej MESTOM SLIAČ

pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) v kategórii ZUŠ:

1. miesto – MILENA MÁZOROVÁ - ZUŠ Sliač

2. miesto – ALESSANDRA DINOVÁ – ZUŠ Sliač

3. miesto – MIROSLAV FRANKA – ZUŠ Sliač

Uvedení žiaci VO pracovali pod vedením učiteľa PaedDr. Štefana Pondelíka.