Ochrana osobných údajov ZUŠ Sliač:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37888889

___________________________________________________________________________________________

Tlačivo: Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roku


Tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti pri opätovnom vstupe do ZUŠ (po 3 dňoch neprítomnosti)

Pokyny riaditeľky školy k prevádzke ZUŠ
!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

!!! Čestné vyhlásenie !!!

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!


.

POKYNY RIADITEĽKY ŠKOLY OHĽADOM PREVÁDZKY A VNÚTORNÉHO REŽIMU ČÍTAJTE TU.

.

.

Milí žiaci, vážení rodičia,

od 15. júna 2020 obnovujeme vyučovanie v našej ZUŠ v plnom rozsahu, t. j. aj v skupinovej forme – v tanečnom a výtvarnom odbore. Vaši triedni učitelia Vás budú v dohľadnej dobe kontaktovať. Už sa na Vás veľmi tešíme!! Vyučovanie sa obnoví na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020, č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Sliač, ktorým je Mesto Sliač. Žiak je povinný doniesť svojmu triednemu učiteľovi Vyhlásenie o zdravotnom stave.

PaedDr. Alica Hancková, PhD. Riaditeľka ZUŠ Sliač

Milí žiaci, vážení rodičia,

od 1. júna 2020 obnovujeme vyučovanie v našej ZUŠ v individuálnej forme. V praxi to bude znamenať vyučovanie jedného žiaka jedným učiteľom podľa dohodnutého rozvrhu hodín. Vaši triedni učitelia Vás budú v dohľadnej dobe kontaktovať.
Skupinové vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.
Už sa na Vás veľmi tešíme!!

Vyučovanie sa obnoví na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Sliač, ktorým je Mesto Sliač.

Žiak je povinný doniesť svojmu triednemu učiteľovi Vyhlásenie o zdravotnom stave.

PaedDr. Alica Hancková, PhD.
Riaditeľka ZUŠ Sliač

Milí uchádzači o štúdium,

na štúdium v šk. r. 2020/2021 je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky od 4. mája do 23. augusta 2020.

!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

Po prihlásení na štúdium formou elektronickej prihlášky sa tešíme na osobné stretnutie

od 2. do 10. septembra 2020

od 15.00 – 17.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si na toto stretnutie so sebou priniesli vytlačené, vypísané a podpísané 2 dokumenty:

!!! Čestné vyhlásenie !!!

a

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!

__________________________________________________________________

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/?fbclid=IwAR1Yi21WnxOLrOjpCAybI6jwrrc71DKZZA7FDi0vzWEOYA26o8s0Rhiz7Wc


❗️POZOR ZMENA! Hudobné slávnosti sa z dôvodu nepriaznivého počasia uskutočnia v kinosále PALACE – KÚPELE SLIAČ. Tešíme sa na Vás!

Podporte našu činnosť – venujte nám 2%

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov

pri Základnej umeleckej škole v Sliači.

Dátum: 26. 10. 2018

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Koncertná sála školy

OSOBNOSŤ ZUŠ Sliač

Dňa 20.12. 2017 sa naše dve žiačky zúčastnili oceňovania OSOBNOSŤ ŠKOLY.  Ocenenie z rúk pani primátorky Mesta Zvolen a vedúceho odboru školstva MsÚ vo Zvolene si prevzali žiačky ZUŠ:

Dorotka Králiková za tanečný odbor a

Milena Mázorová za výtvarný odbor.

Sme na naše žiačky veľmi hrdí! Držíme palce do ďalších umeleckých výkonov :-)


P O Z V Á N K A
Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov
pri Základnej umeleckej škole v Sliači.
Dátum: 29.09.2017
Čas: 17.30 hod.
Miesto: Koncertná sála školy

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy

Výchovný koncert pre našich žiakov na tému „Slovenská rozprávka a ľudová tradícia v klavírnych dielach slovenských skladateľov“ sa niesol v znamení originálneho, objavného a vtipného premostenia hudby a slova. Spoznávanie ľudových hudobných motívov v cielene vybraných skladbách umocnené skvelými interpretačnými výkonmi, zanechali silné hudobné zážitky u všetkých prítomných detských poslucháčov.

To všetko vďaka úžasným aktérom – interpretkam: doc. Mgr.art. Eve Cáhovej, ArtD. prodekanke FMU AU v B.Bystrici, Mgr.art. Marte Nemcovej, ArtD. pedagogičke FMU AUBB a Mgr.art. Alici Hanckovej, doktorandke FMU AUBB.
Svet slovenskej rozprávky a ľudových tradícii nám slovom priblížil hudobný redaktor Slovenského rozhlasu v B.Bystrici PaedDr. Ľuboš Kovačech.

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Riaditeľka ZUŠ Sliač PaedDr. Alica Hancková, PhD.

v mene kolektívu učiteľov a žiakov

vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým nad stratou vzácneho človeka – hudobníka s veľkým srdcom, dlhoročného skvelého pedagóga a platného člena našej veľkej umeleckej rodiny v ZUŠ Sliač. Nech odpočíva v pokoji.

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Sliači.

Dátum: 11.10.2016

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Koncertná sála školy

Program:  Informácia RŠ o ped. a organ. a materiál.-tech. zabezpečenívých.vzdel.procesu

Plán práce na šk.rok 2016/2017

Informácia tajomníčky RZ (čl. poplatky, využitie)

Voľba členov Rady školy zo strany rodičov a iné.

Viac informácií v časti Dokumenty.


Oslavujeme 50. výročie školy !!!

POZVÁNKYZUŠ Sliač opäť na Zvolenskom zámku


Venujte 2% z Vašej zaplatenej dane našej ZUŠ

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť v časti “Darujte nám 2%”.

Vystúpenie Komorného sláčikového orchestra so sólistami

ĎAKUJEME.

Prijímačky do ZUŠ Sliač


Lesnícke dni: Koncert ZUŠ Sliač so sólistkou T. Králikovou


Vystúpenie našej ZUŠ na Zámockej hudobnej jari

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

ĎAKUJEME.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť tu:

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za r. 2013

- Vyhlásenie o poukázaní 2 %, resp. 3 %

NAŠE SPEVÁČKY – Laura Bakšová, Joanna Baranová, Viktória Ambrózyová a Terezka Králiková

OČARILI SVOJÍM SPEVOM NA PODUJATÍ “CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM”.

Viac na:

III. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE, PROJEKT COMENIUS – ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

Göteborg, Švédsko – október 2013

Stretnutie partnerov: Nemecko, Írsko, Švédsko, Holandsko, Bulharsko, Slovensko

Viac vo fotogalérii: http://www.zussliac.sk/fotogaleria/

Leto plné zážitkov a oddychu praje

kolektív ZUŠ Sliač :-)

Hudobné slávnosti 2013, Záhrada umenia pri ZUŠ Sliač

STANDING OVATION pre hudobníkov ZUŠ Sliač v nemeckom Paderborne

Viac na: http://www.zussliac.sk/fotogaleria/

Program koncertu TU.