Rada školy pri ZUŠ Sliač

Aktuálne zloženie Rady školy pri ZUŠ Sliač:

- za pedagogických zamestnancov

Ivo Novák, Dis. art.

Dušana Sľúková, Dis. art.

- za nepedagogických zamestnancov

Renáta Benková

- za rodičov žiakov školy

MUDr. Zuzana Madlenová

Lenka Kuricová

- za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

Tomáš Škamla

Stanislav Koreň

Ing. Róbert Urbanec