Milí uchádzači o štúdium,

na štúdium v šk. r. 2021/2022 je možné sa prihlásiť prostredníctvom

elektronickej prihlášky od 1. mája 2021

!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

Po prihlásení na štúdium formou elektronickej prihlášky sa tešíme na osobné stretnutie.

(Budeme Vás kontaktovať a dohodneme sa na termíne stretnutia.)

Prosíme Vás, aby ste si na toto stretnutie so sebou priniesli vytlačené, vypísané a podpísané 2 dokumenty:

!!! Čestné vyhlásenie !!!

(možnosť vytlačenia aj po vyplnení elektronickej prihlášky)

a

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/13405:1-A1810,

sa od pondelka 17. 5. 2021 na našej ZUŠ obnovuje prezenčné

skupinové vyučovanie vo Výtvarnom a Tanečnom odbore.

Rovnako sa obnovuje aj prezenčné individuálne vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy vrátane spevu a dychových nástrojov.

—————————————————————–

Podmienky nástupu detí do ZUŠ

Podľa usmernenia MŠVVaŠ, podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka príp. plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.

Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

—————————————————————–

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia. (Prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, atď.)

Tešíme sa Vás.

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/13405:1-A1810,

sa od pondelka 17. 5. 2021 na našej ZUŠ obnovuje prezenčné

skupinové vyučovanie vo Výtvarnom a Tanečnom odbore.

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 3. 2021 sa na našej ZUŠ
obnovuje prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy, vo všetkých hudobných nástrojoch, okrem spevu a dychových nástrojov.

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podmienky nástupu detí do ZUŠ

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (STIAHNITE TU)

Súčasťou čestného vyhlásenia je aj nahliadnutie do Potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo Potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo Potvrdenie o výnimke z testovania zákonného zástupcu žiaka.

Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

—————————————————————–

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.


Vážení rodičia, milí žiaci,

od 22. februára 2021 pokračujeme na našej ZUŠ  formou dištančného vyučovania.

Ďakujeme, že ste s nami.

Vaša ZUŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 2. 2021 sa na našej ZUŠ
obnoví prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy.

HUDOBNÝ ODBOR – vo všetkých hudobných nástrojoch, okrem spevu a dychových nástrojov

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívnom teste rodiča (STIAHNITE TU)

alebo Potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

Všetci žiaci sú povinní nosiť ochranné rúško a použiť pri vstupe dezinfekciu na ruky.

____________

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Rozhodnutie Ministerstva školstva

List primátorky Mesta Sliač

Manuál “Návrat do škôl 2021“ (od 8.2.2021)_______________________________________________________________________________________

Tlačivo: Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roku

Pokyny riaditeľky školy k prevádzke ZUŠ

.

POKYNY RIADITEĽKY ŠKOLY OHĽADOM PREVÁDZKY A VNÚTORNÉHO REŽIMU ČÍTAJTE TU.

.

.

Milí žiaci, vážení rodičia,

od 15. júna 2020 obnovujeme vyučovanie v našej ZUŠ v plnom rozsahu, t. j. aj v skupinovej forme – v tanečnom a výtvarnom odbore. Vaši triedni učitelia Vás budú v dohľadnej dobe kontaktovať. Už sa na Vás veľmi tešíme!! Vyučovanie sa obnoví na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020, č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Sliač, ktorým je Mesto Sliač. Žiak je povinný doniesť svojmu triednemu učiteľovi Vyhlásenie o zdravotnom stave.

PaedDr. Alica Hancková, PhD. Riaditeľka ZUŠ Sliač

Milí uchádzači o štúdium,

na štúdium v šk. r. 2020/2021 je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky od 4. mája do 23. augusta 2020.

!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

Po prihlásení na štúdium formou elektronickej prihlášky sa tešíme na osobné stretnutie

od 2. do 10. septembra 2020

od 15.00 – 17.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si na toto stretnutie so sebou priniesli vytlačené, vypísané a podpísané 2 dokumenty:

!!! Čestné vyhlásenie !!!

a

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!

__________________________________________________________________

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/?fbclid=IwAR1Yi21WnxOLrOjpCAybI6jwrrc71DKZZA7FDi0vzWEOYA26o8s0Rhiz7Wc


❗️POZOR ZMENA! Hudobné slávnosti sa z dôvodu nepriaznivého počasia uskutočnia v kinosále PALACE – KÚPELE SLIAČ. Tešíme sa na Vás!

Podporte našu činnosť – venujte nám 2%

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov

pri Základnej umeleckej škole v Sliači.

Dátum: 26. 10. 2018

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Koncertná sála školy

OSOBNOSŤ ZUŠ Sliač

Dňa 20.12. 2017 sa naše dve žiačky zúčastnili oceňovania OSOBNOSŤ ŠKOLY.  Ocenenie z rúk pani primátorky Mesta Zvolen a vedúceho odboru školstva MsÚ vo Zvolene si prevzali žiačky ZUŠ:

Dorotka Králiková za tanečný odbor a

Milena Mázorová za výtvarný odbor.

Sme na naše žiačky veľmi hrdí! Držíme palce do ďalších umeleckých výkonov :-)


P O Z V Á N K A
Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov
pri Základnej umeleckej škole v Sliači.
Dátum: 29.09.2017
Čas: 17.30 hod.
Miesto: Koncertná sála školy

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy

Výchovný koncert pre našich žiakov na tému „Slovenská rozprávka a ľudová tradícia v klavírnych dielach slovenských skladateľov“ sa niesol v znamení originálneho, objavného a vtipného premostenia hudby a slova. Spoznávanie ľudových hudobných motívov v cielene vybraných skladbách umocnené skvelými interpretačnými výkonmi, zanechali silné hudobné zážitky u všetkých prítomných detských poslucháčov.

To všetko vďaka úžasným aktérom – interpretkam: doc. Mgr.art. Eve Cáhovej, ArtD. prodekanke FMU AU v B.Bystrici, Mgr.art. Marte Nemcovej, ArtD. pedagogičke FMU AUBB a Mgr.art. Alici Hanckovej, doktorandke FMU AUBB.
Svet slovenskej rozprávky a ľudových tradícii nám slovom priblížil hudobný redaktor Slovenského rozhlasu v B.Bystrici PaedDr. Ľuboš Kovačech.

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Riaditeľka ZUŠ Sliač PaedDr. Alica Hancková, PhD.

v mene kolektívu učiteľov a žiakov

vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým nad stratou vzácneho človeka – hudobníka s veľkým srdcom, dlhoročného skvelého pedagóga a platného člena našej veľkej umeleckej rodiny v ZUŠ Sliač. Nech odpočíva v pokoji.

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na celoškolské stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Sliači.

Dátum: 11.10.2016

Čas: 17.00 hod.

Miesto: Koncertná sála školy

Program:  Informácia RŠ o ped. a organ. a materiál.-tech. zabezpečenívých.vzdel.procesu

Plán práce na šk.rok 2016/2017

Informácia tajomníčky RZ (čl. poplatky, využitie)

Voľba členov Rady školy zo strany rodičov a iné.

Viac informácií v časti Dokumenty.


Oslavujeme 50. výročie školy !!!

POZVÁNKYZUŠ Sliač opäť na Zvolenskom zámku


Venujte 2% z Vašej zaplatenej dane našej ZUŠ

Podporte našu činnosť – venujte nám 2 %, resp. 3 %

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

blíži sa opäť termín podania daňového priznania a tým i možnosť rozhodnúť sa, či poskytnete časť svojej zaplatenej dane (2%, resp. 3%) niektorému zo zaregistrovaných prijímateľov na humanitné účely.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.

Podklady si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni ZUŠ Sliač alebo stiahnuť v časti “Darujte nám 2%”.

Vystúpenie Komorného sláčikového orchestra so sólistami

ĎAKUJEME.

Prijímačky do ZUŠ Sliač


Lesnícke dni: Koncert ZUŠ Sliač so sólistkou T. Králikovou


Vystúpenie našej ZUŠ na Zámockej hudobnej jari

Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Sliač, ktoré podporuje aktivity a činnosť samotnej ZUŠ Sliač.