Úspechy našich žiakov a učiteľov na súťažiach: 

 

Úspešní absolventi našej ZUŠ v talentových skúškach

na umelecké školy:

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Veronika Čépeová, odbor: herectvo, z triedy p.učiteľky Bc. M. Kukurovej

Konzervátorium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Terézia Králiková, hudobno-dramatický odbor, z triedy p.učiteľky Bc. M. Kukurovej

Zuzana Puterová, odbor: hra na husliach, z triedy p.učiteľa R. Ďurčíka

Ivana Škombárová, odbor: hra na husliach, z triedy p.učiteľa R. Ďurčíka

Juraj Janiczek, odbor: hra na husliach, z triedy p.učiteľa I. Nováka

Alexandra Prohásková, odbor: hra na flaute, z triedy p.učiteľky Bc. M. Feketovej

Zuzana Kollerová, odbor: hra na klarinete, z triedy p.učiteľky Bc. V. Fabokovej

z triedy p.uč. Kaščákovej a p.uč. PaedDr. Stančíkovej